Rada rodziców

.

.

Sylwester Glaubert - przewodniczący*,**;*Kamila Wróbel - wiceprzewodnicząca*,**;*Anna Miszczak - skarbnik*,**;*Nr konta Rady Rodziców - *,*

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie

ul. Szkolna 14, 86-200 Chełmno

NICOLAUS Bank

57 9486 0005 0009 0274 2000 0001

Uwaga!

w tytule przelewu (wpłat) należy wpisać imię i nazwisko (ucznia) oraz klasę.

*;*
Skip to content