Nasze kierunki na rok szkolny 2024/25

Technik ekonomista*,*

Rozszerzenie: Język angielski

Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli.

*;*Technik informatyk*,*

Rozszerzenie: Matematyka

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych.

*;*Technik logistyk*,*

Rozszerzenie: Geografia

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

*;*Technik reklamy*,*

Rozszerzenie: Język angielski

Technik reklamy zajmuje się szeroko pojętą reklamą – analizami marketingowymi, pozyskiwaniem informacji o oczekiwaniach klientów, wyciąganiem wniosków z badań rynkowych oraz projektowaniem i organizowaniem kampanii reklamowych.

*;*Klasa wielobranżowa*,*

W klasach tych kształcą się uczniowie w różnych zawodach (np.: stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, itp.).
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców na podstawie umowy o pracę.
Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane w formie kursów.

*;*Sprzedawca*,*

Zadaniem tego zawodu jest detaliczna sprzedaż różnych artykułów indywidualnym klientom. Sprzedawca handluje różnymi produktami. Wyróżnia się więc np. sprzedawców artykułów mięsno-wędliniarskich, produktów spożywczych, artykułów owocowo-warzywnych, przetworów rybnych, dzieł sztuki, artykułów przemysłowych itp.

*;*
Skip to content