W jaki sposób można uzyskać duplikat świadectwa?*,*

Należy złożyć wniosek w sekretariacie i uiścić opłatę 26 zł.

*;*W jaki sposób wyrobić duplikat legitymacji szkolnej?*,*

Należy przynieść aktualne zdjęcie oraz uiścić opłatę w wysokości 9 zł w sekretariacie szkolnym.

*;*Jak uzyskać zaświadczenie o nauce?*,*

Należy udać się do sekretariatu szkolnego, gdzie przygotowywane jest ono na miejscu.

*;*Jak odebrać świadectwo po terminie?*,*

Należy zgłościć się do sekretariatu szkolnego.

*;*
Skip to content