Technik ekonomista*,*

Zdobywamy wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przedsiębiorczości, która przygotowuje do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy oraz prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej
 • organizacji pracy przedsiębiorstwa
 • sprawnej obsługi komputera oraz programów ułatwiających funkcjonowanie oraz prowadzenie firmy
 • trudnej sztuki księgowania.
*,*https://server918249.nazwa.pl/wpZS2/wp-content/uploads/2023/04/pay-money-icon.png*;*Technik informatyk*,*

Zdobywamy wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się systemami operacyjnymi,
 • obsługi oprogramowania użytkowego,
 • konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • obsługi urządzeń peryferyjnych,
 • pracy w sieciach komputerowych,
 • projektowania baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomości programowania, 
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • organizowania własnej działalności, małej firmy.
*,*https://server918249.nazwa.pl/wpZS2/wp-content/uploads/2023/04/4703487.png*;*Technik logistyk*,*

Zdobywamy wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania i organizowania zaopatrzenia materiałowego w procesach produkcji i dystrybucji towarów
 • organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej
 • posługiwania się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt
 • planowania i organizowania prac magazynu
 • organizowania i realizowania usług recyklingowych
 • dobierania opakowania i przygotowywania towaru do dystrybucji
 • korzystania ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • opracowywania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, międzmiastowej i regionalnej
 • podejmowania racjonalnych przedsięwzięć
*,*https://server918249.nazwa.pl/wpZS2/wp-content/uploads/2023/04/box-png-icon-2.png*;*Technik reklamy*,*

Jako technik reklamy mamy szanse być zatrudnieni w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach, domach handlowych. Po ukończeniu szkoły będziemy posiadać umiejętności m.in.: organizowania sesji fotograficznych i filmowych na potrzeby reklamy, obsługiwania programów graficznych: Ilustrator, Photoshop, Corel Draw, organizowania promocji sprzedaży towarów i usług reklamowych. Możemy kontynuować naukę na studiach wyższych, o tym samym lub pokrewnym profilu.

 • bezpłatne warsztaty plenerowe (np. sesje fotograficzne i filmowe)
 • projekty unijne (np. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego)
 • zajęcia pozalekcyjne dostosowane do naszych potrzeb i zainteresowań
*,*https://server918249.nazwa.pl/wpZS2/wp-content/uploads/2023/04/117538-200.png*;*

Szkoła Branżowa I stopnia

Klasa wielobranżowa*,*

Na tym kierunku kształcenia uzyskamy solidne teoretyczne i praktyczne podstawy zawodu wiedzę nt.:

 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
 • przygotowanie do uczestnictwa w życiu gospodarczym
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego

W klasach kształcimy się w różnych zawodach (np.: stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, itp.). Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców na podstawie umowy o pracę. Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane w formie kursów.

*,*https://server918249.nazwa.pl/wpZS2/wp-content/uploads/2023/04/gear-wheel-304395_960_720.png*;*Sprzedawca*,*

Naszym zadaniem jest detaliczna sprzedaż różnych artykułów indywidualnym klientom. Mamy możliwość handlu różnymi produktami. Dzielimy się na np. sprzedawców artykułów mięsno-wędliniarskich, produktów spożywczych, artykułów owocowo-warzywnych, przetworów rybnych, dzieł sztuki, artykułów przemysłowych itp.

*,*https://server918249.nazwa.pl/wpZS2/wp-content/uploads/2023/04/263142.png*;*
Skip to content